Time-dependent cell-state selection identifies transiently expressed genes regulating ILC2 activation 

Yumiko Tanaka, Mai Yamagishi, Yasutaka Motomura, Takashi Kamatani, Yusuke Oguchi, Nobutake Suzuki, Tsuyoshi Kiniwa, Hiroki Kabata, Misato Irie, Tatsuhiko Tsunoda, Fuyuki Miya, Keisuke Goda, Osamu Ohara, Takashi Funatsu, Koichi Fukunaga, Kazuyo Moro, Sotaro Uemura, Yoshitaka Shirasaki

Communications Biology, 6, 915 (2023)


Upregulation of IL-4 receptor signaling pathway in circulating ILC2s from asthma patients

Rie Baba, Hiroki Kabata, Yoshitaka Shirasaki, Takashi Kamatani, Mai Yamagishi, Misato Irie, Risa Watanabe, Masako Matsusaka, Katsunori Masaki, Jun Miyata, Kazuyo Moro, Sotaro Uemura, Koichi Fukunaga

Journal of Allergy and Clinical Immunology, 1(4), 299-304 (2022)


Deep imaging flow cytometry. 

Kangrui Huang, Hiroki Matsumura, Yaqi Zhao, Maik Herbig, Dan Yuan, Yohei Mineharu, Jeffrey Harmon, Justin Findinier, Mai Yamagishi, Shinsuke Ohnuki, Nao Nitta, Arthur R Grossman, Yoshikazu Ohya, Hideharu Mikami. Akihiro Isozaki, Keisuke Goda

Lab on a chip, 22(5), 876-889 (2022)


cell-to-cell interactionにより誘導される滑膜線維芽細胞のIL-6発現に対する1細胞イメージング 

高橋 悠,寺山 由夏, 楊 倬皓, 土屋 遥香, 吉原 理紗, 田中 優実子, 山岸 舞, 白崎 善隆, 岡村 僚久, 藤尾 圭志

日本臨床免疫学会総会プログラム 抄録集, 49, 114 (2021) 


Live-Cell Imaging Technique to Visualize DAMPs Release During Regulated Cell Death.

Mai Yamagishi, Yoshitaka Shirasaki

Methods in molecular biology, 2274, 337-352 (2021)


Raman image-activated cell sorting. 

Nao Nitta, Takanori Iino, Akihiro Isozaki, Mai Yamagishi, Yasutaka Kitahama, Shinya Sakuma, Yuta Suzuki, Hiroshi Tezuka, Minoru Oikawa, Fumihito Arai, Takuya Asai, Dinghuan Deng, Hideya Fukuzawa, Misa Hase, Tomohisa Hasunuma, Takeshi Hayakawa, Kei Hiraki, Kotaro Hiramatsu, Yu Hoshino, Mary Inaba, Yuki Inoue, Takuro Ito, Masataka Kajikawa, Hiroshi Karakawa, Yusuke Kasai, Yuichi Kato, Hirofumi Kobayashi, Cheng Lei, Satoshi Matsusaka, Hideharu Mikami, Atsuhiro Nakagawa, Keiji Numata, Tadataka Ota, Takeichiro Sekiya, Kiyotaka Shiba, Yoshitaka Shirasaki, Nobutake Suzuki, Shunji Tanaka, Shunnosuke Ueno, Hiroshi Watarai, Takashi Yamano, Masayuki Yazawa, Yusuke Yonamine, Dino Di Carlo, Yoichiroh Hosokawa, Sotaro Uemura, Takeaki Sugimura, Yasuyuki Ozeki, Keisuke Goda

Nature communications, 11(1), 3452 (2020)


Intelligent image-activated cell sorting 2.0. 

Akihiro Isozaki, Hideharu Mikami, Hiroshi Tezuka, Hiroki Matsumura, Kangrui Huang, Marino Akamine, Kotaro Hiramatsu, Takanori Iino, Takuro Ito, Hiroshi Karakawa, Yusuke Kasai, Yan Li, Yuta Nakagawa, Shinsuke Ohnuki, Tadataka Ota, Yong Qian, Shinya Sakuma, Takeichiro Sekiya, Yoshitaka Shirasaki, Nobutake Suzuki, Ehsen Tayyabi, Tsubasa Wakamiya, Muzhen Xu, Mai Yamagishi, Haochen Yan, Qiang Yu, Sheng Yan, Dan Yuan, Wei Zhang, Yaqi Zhao, Fumihito Arai, Robert E Campbell, Christophe Danelon, Dino Di Carlo, Kei Hiraki, Yu Hoshino, Yoichiroh Hosokawa, Mary Inaba, Atsuhiro Nakagawa, Yoshikazu Ohya, Minoru Oikawa, Sotaro Uemura, Yasuyuki Ozeki, Takeaki Sugimura, Nao Nitta, Keisuke Goda

Lab on a chip, 20(13), 2263-2273 (2020)


Microfluidic Immunoassays for Time-Resolved Measurement of Protein Secretion from Single Cells. 

Mai Yamagishi, Osamu Ohara, Yoshitaka Shirasaki

Annual review of analytical chemistry,13(1) ,67-84 (2020)  


Virtual-freezing fluorescence imaging flow cytometry. 

Hideharu Mikami, Makoto Kawaguchi, Chun-Jung Huang, Hiroki Matsumura, Takeaki Sugimura, Kangrui Huang, Cheng Lei, Shunnosuke Ueno, Taichi Miura, Takuro Ito, Kazumichi Nagasawa, Takanori Maeno, Hiroshi Watarai, Mai Yamagishi, Sotaro Uemura, Shinsuke Ohnuki, Yoshikazu Ohya, Hiromi Kurokawa, Satoshi Matsusaka, Chia-Wei Sun, Yasuyuki Ozeki, Keisuke Goda

Nature communications, 11(1), 1162 (2020)